Zgodnie z polskim prawem, opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin powinny być odpowiednio zagospodarowane. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wychodząc na przeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach systemu PSOR.

Czytaj więcej...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dysponuje użytkami zielonymi o powierzchni 30,77 ha, które wykorzystuje jako tereny wystawowe i parkingi podczas targów i wystaw. PODR w Szepietowie ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż zielonki na pniu z użytków zielonych o powierzchni 30,77 ha. Oferty należy złożyć do 7 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zbiór zielonki”.

Informacje dotyczące składania ofert i pozyskiwania zielonki z opisanych użytków zielonych:

- Marek Godlewski, tel. 500 296 255

Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami dostępne jest pod adresem:

http://wodr.pbip.pl/?event=informacja&id=874

W najnowszym numerze piszemy, m.in. o możliwościach uzyskania premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2781 WR 3 2017

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Tygiel Doliny Bugu” ogłosiła nabór wniosków na udzielenie wsparcia projektom z zakresu „ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego” na terenie LGD na operacje: „Podejmowania działalności gospodarczej” oraz „Rozwijania działalności gospodarczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" będzie przyjmowała od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

Wnioski o pomoc będzie można składać w Agencji Rynku Rolnego od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. Pomoc została uruchomiona w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych zwłaszcza na rynku mleka gdzie po zniesieniu kwotowania produkcji mleka znacznie spadły jego ceny. Na wsparcie mogą także liczyć producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń.

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi. Wytyczne te mają swoje zastosowanie również w przypadku:

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 24.03.2017 godz.