Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 opracowanym przez MRiRW, wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” będą przyjmowane w I kwartale 2017 roku.

Czytaj więcej...

Coraz większe zainteresowanie wśród rolników zyskuje uprawa soi, w związku z tym pojawiają się także pytania o wybór odpowiedniej odmiany tego gatunku. Województwo podlaskie ma nieco inny – bardziej surowszy klimat niż południowo zachodnia część Polski, dlatego ważne jest sprawdzenie plonowania poszczególnych odmian w naszych warunkach klimatycznych.

Czytaj więcej...

System wsparcia bezpośredniego dla rolników reguluje zmiany w dopłatach do produkcji owoców miękkich(malin), buraków cukrowych, płatności do bydła, krów oraz roślin wysokobiałkowych. Proponowane zmiany w ustawie wynikają z analizy dotychczasowego funkcjonowania systemu wsparcia bezpośredniego oraz z zaleceń Komisji Europejskiej (KE).

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 roku upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania przez wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych, w innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w OT ARR właściwego dla siedziby grupy lub wysłać pocztą.

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać do ARR w terminie od 15 stycznia 26 czerwca 2017 roku.

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020 uruchamia poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu z dnia 10 listopada 2016 roku o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r., które wyniosło 4.055 zł 04 gr, zmieniają się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów.

Czytaj więcej...

Zapraszamy rolników z województwa podlaskiego do uczestnictwa w cyklu nieodpłatnych warsztatów tematycznych dotyczących promowania innowacyjnych metod zapobiegających znoszeniu środków ochrony roślin.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 11.12.2016 godz.
facebook