W dniu 22 marca 2013 roku w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie odbyła się konferencja na temat ”Odnawialne źródła energii przyszłością rolniczego Podlasia”, którą zorganizowali wspólnie Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Urząd Gminy Sokoły.

Miejsce i temat nie były przypadkowe, gdyż jest to szkoła z długoletnim doświadczeniem a ponadto realizując przesłanie jej założycielki, od lat kształci młodzież z zakresu nowoczesnego rolnictwa i nowinek technicznych. Obecnie jak wiemy rolnictwo zmienia się bardzo, znaczenia nabierają inne dotychczas mało znane „kierunki produkcji” jak chociażby uprawa roślin na cele energetyczne, wykorzystanie nawozów naturalnych do produkcji biogazu. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi właśnie Szkoła Rolnicza w Krzyżewie, która zamierza uruchomić już od września 2013 roku nowy kierunek kształcenia w zakresie energetyki odnawialnej. Pierwszym krokiem do realizacji planów szkoły była właśnie ta konferencja w której udział wzięli doskonali znawcy tematu przedstawiając bardzo dokładnie prezentowaną problematykę.

Arkadiusz Kalinowski

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie