Bardzo zachęcamy rolników do uprawy odmian gatunkach roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych na 2018 r. Odmiany z listy są dostosowane do podlaskich warunków uprawy dzięki procesom selekcyjnym.

Cechy wyróżniające to: wyższa od przeciętnej zimotrwałość odmian, podwyższona tolerancja na niskie pH gleby oraz lepsze przystosowanie do niższego poziomu agrotechniki, dzięki wyższej odporności na choroby grzybowe.

Postęp hodowlany to efekt tworzenia i upowszechniania odmian dostosowanych do warunków środowiska oraz oczekiwań producentów. Odpowiedni dobór odmian pozwala skutecznie wykorzystać wysoki potencjał wytworzony dzięki nauce.

Lista odmian znajduje się tutaj.

Alina Maciąg

Dzisiaj jest 25.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie