W najnowszym numerze piszemy, m.in. o możliwościach uzyskania premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2781 WR 3 2017

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Tygiel Doliny Bugu” ogłosiła nabór wniosków na udzielenie wsparcia projektom z zakresu „ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego” na terenie LGD na operacje: „Podejmowania działalności gospodarczej” oraz „Rozwijania działalności gospodarczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" będzie przyjmowała od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

Wnioski o pomoc będzie można składać w Agencji Rynku Rolnego od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. Pomoc została uruchomiona w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych zwłaszcza na rynku mleka gdzie po zniesieniu kwotowania produkcji mleka znacznie spadły jego ceny. Na wsparcie mogą także liczyć producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń.

Czytaj więcej...

Zapraszamy wszystkich producentów z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na najlepszy produkt żywnościowy. Jest to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji, organizowane od 2000 roku.

Celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Czytaj więcej...

W styczniu br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Działanie wspiera powstawanie i działalność grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki.

Czytaj więcej...

Aktualizacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenia/spotkania informacyjne z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017. Harmonogram znajdziesz tutaj

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie