Opracowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka. Projekt zakłada, że minister właściwy do spraw rynków rolnych, może na wniosek producenta mleka, wydawać decyzje w sprawie umorzenia w całości lub w części spłaty należności za nadprodukcję w roku kwotowym 2014/2015. Projekt został skierowany do dalszego procesu legislacyjnego.

Czytaj więcej...

Każdy rolnik, który zamierza hodować nawet jedną świnię na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada w biurze powiatowym ARiMR. Ponadto od 25 lutego 2016 r. obowiązują zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących przemieszczeń trzody chlewnej.

Czytaj więcej...

Rolnicy, którzy nie otrzymali płatności bezpośrednich za 2015 rok, będą mogli skorzystać z nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Zgodnie z rozporządzeniem, całość oprocentowania kredytu zapłaci ARiMR. Rolnik poniesie wyłącznie koszty prowizji tj. 0,25% kwoty kredytu.

Czytaj więcej...

Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych, która odbyła się 26 lutego 2016 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wygrał Kamil Adam Porzeziński. W finale wojewódzkim swoją wiedzę sprawdziło 43 uczestników.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ziemi rolnej. Według nowych przepisów, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji ANR, podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Nowe zasady będą obowiązywać od 30 kwietnia 2016 roku. Obecnie Skarb Państwa jest w posiadaniu ok. 1,5 mln ha nieruchomości rolnych.

Czytaj więcej...

Rolniku! Jeśli masz zastrzeżenia co do przezimowania Twoich zbóż ozimych? Szybki test rozwieje Twoje wątpliwości. Prezentujemy przykładowy sposób przeprowadzenia tego zabiegu.

Czytaj więcej...

Chcesz zyskać dodatkowe punkty podczas naboru wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Dokonaj symulacji punktowej, za zastosowanie w gospodarstwie praktyk rolnictwa ekologicznego możesz liczyć na nawet 4 dodatkowe punkty.

Czytaj więcej...

Podczas konferencji prasowej w MRiRW, 18 lutego 2016 r. przedstawiono stan wypłat płatności bezpośrednich. Do 16 lutego 2016 r. blisko 58% rolników otrzymało dopłaty. Do końca marca 80% środków ma trafić do rolników. Ministerstwo zapewnia, że ustawowe terminy wypłat płatności nie są zagrożone. Będzie dodatkowa pomoc w formie sześciomiesięcznych kredytów obrotowych.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 21.09.2017 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie