Lokalna Grupa Działania- Fundusz Biebrzański prowadzi nabór wniosków na udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększenie liczby miejsc pracy, Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Okres pomiędzy świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem to czas, w którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia wsparcie na operację "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Czytaj więcej...

Wiedza na temat żywności wysokiej jakości wytwarzanej tradycyjnymi sposobami, metod jej rejestracji, ochrony i promocji wciąż jest niewystarczająca – zarówno wśród pośredników sprzedaży, konsumentów, jak i niejednokrotnie samych producentów.

Czytaj więcej...

W grudniowych „Wiadomościach Rolniczych” dużo miejsca poświęcamy przygotowaniom do najpiękniejszych i najbardziej radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Przeczytajcie nasze propozycje na wigilijny stół. Może będą one dla Was inspiracją, a może zostaniecie wierni zwyczajom naszych przodków. O tradycji i świątecznych smakach Podlasia przeczytacie w wywiadzie z Andrzejem Fiedorukiem, autorem książek kulinarnych i zdecydujcie sami. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy w tym numerze.

Okladka WR12 16

Czytaj więcej...

System wsparcia bezpośredniego dla rolników reguluje zmiany w dopłatach do produkcji owoców miękkich(malin), buraków cukrowych, płatności do bydła, krów oraz roślin wysokobiałkowych. Proponowane zmiany w ustawie wynikają z analizy dotychczasowego funkcjonowania systemu wsparcia bezpośredniego oraz z zaleceń Komisji Europejskiej (KE).

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać do ARR w terminie od 15 stycznia 26 czerwca 2017 roku.

Czytaj więcej...

Zmiana ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 czerwca 2016 roku - przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju wsi przyczyniła się do skrócenia dotychczasowej Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Krzysztof Jurgiel powołał na okres 5-letniej kadencji nową Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego na lata 2016-2021 r. działającą przy Ośrodku. Zmiana ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego przyczyniła się również do zwiększenia liczby członków Rady z 11 do 12 osób, dodatkowo do Rady doszedł przedstawiciel ministra rolnictwa.

Czytaj więcej...

Do Szepietowa przyjechały tysiące zwiedzających, hodowcy wystawili do konkursu najlepsze zwierzęta, a wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę targową podczas tegorocznych imprez targowo-wystawienniczych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 25.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie