W dniu 9 września 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej oferty złożone na konkurs na logo Podlaskiego Szlaku Kulinarnego. W wyznaczonym terminie, do dnia 5 września 2016 r. złożono 42 oferty, z czego 4 nie spełniały wymagań formalnych. Po terminie wpłynęły 4 oferty.

Czytaj więcej...

Bogata kolekcja mieszańców kukurydzy, 136 odmian z ponad 20 firm, nowoczesne maszyny, pokazy zbioru kukurydzy, wykłady i liczne konkursy sprawiły, że 11 września 2016 r. pola doświadczalne w Szepietowie odwiedziły tłumy. Odbył się piętnasty Podlaski Dzień Kukurydzy. To największe wydarzenie w województwie podlaskim skierowane do plantatorów i miłośników kukurydzy. Imprezę zorganizował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy.

Czytaj więcej...

Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów przez odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców. Tym bardziej, że nie obejmują ich przepisy chroniące konsumentów zawarte w ustawie o ochronie praw konsumenta (np. prawo do odstąpienia od zawartej umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni).

Czytaj więcej...

Informujemy, że z dniem 29 sierpnia 2016 roku uległ zmianie adres Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany przy wystawianiu faktur na rzecz Ośrodka i kierowaniu korespondencji.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie inne dane Ośrodka tj. NIP, konta bankowe, telefon, faks, e-mail pozostają bez zmian.

Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze stref wyznaczonych w związku z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie RP (niebieska, czerwona, żółta).

Czytaj więcej...

Hodowcy wystawili do konkursu najlepsze zwierzęta, a wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę targową podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, która odbyły sie 25-26 czerwca 2016 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Czytaj więcej...

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

  1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
  1. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji

    Czytaj więcej...

W dniu 17 sierpnia 2016 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie