W dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Czytaj więcej...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie posiada w sprzedaży ziarno zbóż i grochu na cele paszowe, następujących gatunków:

- pszenżyto ozime

- jęczmień jary

- mieszanki zbożowe ozime

- mieszanki zbożowe jare

- groch

Osoba do kontaktu: Mirosław Kruszewski, tel: 506 666 625

Zachęcamy do przeczytania lipcowo-sierpniowego wydania „Wiadomości Rolniczych”. W numerze znajdziecie m.in. relacje z: Wystawy Zwierząt Hodowlanych, podlaskiej i krajowej Agroligi, a także zalecenia do praktyki rolniczej, informacje rynkowe, pomysły do ogrodu i kuchni.

WR okladka 7

Czytaj więcej...

1 września 2017 roku powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KWOR). Jednocześnie przestaną istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Zmiany te mają na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów.

Czytaj więcej...

13 sierpnia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu organizuje pokazy, na których można zobaczyć tradycyjny wypiek chleba w polowym piecu chlebowym, dawne zwyczaje żniwne, święcenie zwierząt z okazji uroczystości na Św. Rocha, a także paradę zabytkowych ciągników.

Czytaj więcej...

  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w operacji „PARTNERSTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LOKALNEGO PRODUKTU TRADYCYJNEGO”.

Czytaj więcej...

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja Programu Bioasekuracji, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378).

Czytaj więcej...

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż słomy po żniwach w 2017 roku z użytków rolnych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z działek o łącznej powierzchni 5,3 ha.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 19.10.2017 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie