Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Czytaj więcej...

Główny Urząd Statystyczny realizuje na terenie całego kraju ankietowe badania gospodarstw rolnych. Są to badania reprezentacyjne, a więc są nimi objęte wylosowane gospodartwa rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

Czytaj więcej...

Rolnicy będą mogli korzystać z bezpłatnego doradztwa rolnego, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. Taką możliwość daje ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór na działanie „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” .

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Czytaj więcej...

Od 7 lutego 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym bankom limity kredytowe na 2018 rok oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. W związku z powyższym rolnicy mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych i spłatę części należnego bankom oprocentowania przez ARiMR.

Czytaj więcej...

wr 2 2018 okl

Zachęcamy do lektury lutowego wydania „Wiadomości Rolniczych”, w którym publikujemy nową listę odmian uprawnych zalecanych do uprawy w województwie podlaskim. Piszemy o zasadach składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Czytaj więcej...

Rolniku, jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy z nowoczesnej technologii uprawy rzepaku ozimego przyjedź 15 lutego do Białegostoku na konferencję „Istotne elementy w produkcji rzepaku związane z integrowaną ochroną roślin”. Podczas konferencji dowiesz się o najważniejszych czynnikach mających znaczący wpływ na plonowanie i dobrą kondycję rzepaku ozimego.

Czytaj więcej...

Bardzo zachęcamy rolników do uprawy odmian gatunkach roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych na 2018 r. Odmiany z listy są dostosowane do podlaskich warunków uprawy dzięki procesom selekcyjnym.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie