Podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze stref wyznaczonych w związku z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie RP (niebieska, czerwona, żółta).

Czytaj więcej...

Hodowcy wystawili do konkursu najlepsze zwierzęta, a wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę targową podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, która odbyły sie 25-26 czerwca 2016 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Czytaj więcej...

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

  1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
  1. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji

    Czytaj więcej...

W dniu 17 sierpnia 2016 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Czytaj więcej...

Osobie, której upłynął okres pobierania renty strukturalnej przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, może zwrócić się do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Placówki Terenowej Kasy z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Czytaj więcej...

W ostatnich dniach stwierdzono kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń domowych w Polsce, tj. siódme (gm. Choroszcz, powiat białostocki), ósme (gm. Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki) i dziewiąte (gm. Zambrów, powiat zambrowski).

Czytaj więcej...

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń. ASF stwierdzono w gospodarstwie położonym w gminie Mielnik, w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim.

Czytaj więcej...

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.). Ognisko zostało wykryte w gospodarstwie utrzymujacym trzodę chlewną w powiecie wysokomazowieckim, w miejscowość Rembiszewo-Studzianki.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 25.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie