Zalecenia dotyczące ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami znajdziecie w poradniku Oficyny Wydawniczej Oikos www.OchronaRoslin.info. Program na 2016 opisuje jak skutecznie chronić 18 gatunków roślin. Publikacja dodatkowo zawiera spis chemiczny środków ochrony roślin i wiele interesujących artykułów. Polecamy lekturze.

Czytaj więcej...

Zasady konkursu były proste, należało przesłać zdjęcia swojego ogrodu, balkonu czy tarasu. W terminie od 6 do 14 kwietnia wpłynęło 23 zgłoszeń. Zdjęcia przedstawiały różnorodne typy ogrodów, były tradycyjne, nowoczesne, wiejskie i te w angielskim stylu. Każdy był na swój sposób wyjątkowy i z pewnością wpisał się w temat konkursu – ogrodowe inspiracje. Zobaczcie kto wygrał?

Czytaj więcej...

Już wiadomo kto z młodych rolników, ubiegających się o wsparcie w 2015 roku, może liczyć na otrzymanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Wnioski złożyło 3313 osób, w tym 300 z województwa podlaskiego. Na opublikowanej liście z podlaskiego jest 270 pozycji. Zobacz czy otrzymasz wsparcie!

Czytaj więcej...

Skorzystałeś z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”? Powinieneś posiadać zezwolenie na produkcję pasz w postaci stosownego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jest to wymóg zawarty w Liście Kontrolnej Przeprowadzania Weryfikacji Spełnienia Standardów w zakresie „wytwarzania i stosowania pasz”.

Czytaj więcej...

To temat szkolenia i wyjazdu studyjnego, które zorganizowano 5 kwietnia 2016 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zdobyta podczas szkolenia wiedza z pewnością umożliwi zainteresowanym rolnikom podjąć decyzję, jakie odnawialne źródła energii zastosować we własnych gospodarstwach.

Czytaj więcej...

Styczniowe mrozy, podczas których odnotowano spadki temperatury poniżej -20oC, spowodowały od dawna nie spotykane straty mrozowe w zasiewach zbóż ozimych. Kluczowym czynnikiem, jaki zadecydował o tak dramatycznej sytuacji wiosną 2016 był brak okrywy śnieżnej przy bardzo gwałtownym spadku temperatury. W konsekwencji odorano lub przeznaczono do odorania około 10 tysięcy ha zbóż ozimych w naszym województwie.

Czytaj więcej...

Sejmowa komisja rolnictwa poparła poprawkę do projektu ustawy w sprawie obrotu ziemią, która z definicji rolnika indywidualnego wykreśla zapis o konieczności przynależności do KRUS.

Czytaj więcej...

Nowe przepisy w zakresie sprzedaży przez rolników własnych surowców i produktów spożywczych były tematem debaty, która odbyła się 23 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dzięki transmisji online w dyskusji uczestniczyli rolnicy i doradcy obecni w 13 Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i w PODR w Szepietowie. Zadawano pytania telefonicznie i e-mailowo.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie