W terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r.będzie prowadziła nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Czytaj więcej...

Przez płynność finansową gospodarstwa rolnego czy przedsiębiorstwa rozumie się zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Terminem tym określa się możliwość spłaty tych zobowiązań (kredytów, pożyczek rodzinnych) w sytuacji, gdyby stało się to nagłą koniecznością.

Czytaj więcej...

W związku z częstymi anomaliami pogodowymi takimi jak huragany, nawałnice, przymrozki, które niszczą uprawy i budynki, rolnicy powinni ubezpieczać swoje mienie. Do ubezpieczenia upraw 65 proc. składki dopłaca budżet państwa, czyli rolnik płaci tylko 35 proc. składki. Możliwość takich ubezpieczeń oferuje pięć zakładów ubezpieczeń, które podpisały umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to PZU, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Czytaj więcej...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Maria Fajger podała do publicznej wiadomości termin i zasady przyznania pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 30 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

Od 7 do 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w oddziałach regionalnych bądź biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to tzw. "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie