Czas szybko leci – wydaje się, że tak niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok. Snuliśmy plany, składaliśmy noworoczne przyrzeczenia. Mamy grudzień – czas podsumowań i rozliczeń tego co zrobiliśmy w tym roku i tego co nam się udało, a co musimy przełożyć na następne miesiące.

wr 12 okladka

Czytaj więcej...

„Jak praktycznie i efektywnie pozyskać środki na finansowanie innowacji z programu ramowego badań i rozwoju Komisji Europejskiej - Horyzont 2020 – instrument MŚP”

Czytaj więcej...

Rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Czytaj więcej...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina, że najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku należy przeprowadzić spis zwierząt gospodarskich: bydła, kóz, owiec i świń. Obowiązek ten w ramach systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) dotyczy wszystkich rolników utrzymujących w swoich siedzibach stad zwierzęta gospodarskie.

Czytaj więcej...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy ramach Działania 3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

„Wiadomości Rolnicze” wydawane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zajęły pierwsze miejsce w konkursie „AgroKlasa ODR 2017” prowadzonym przez cały rok na łamach miesięcznika AGRO. W dwóch poprzednich latach także byliśmy pierwsi.

Czytaj więcej...

„Wiadomości Rolnicze” – miesięcznik wydawany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zdobył wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” za 2016 r. Nagrodę także zdobyła publikacja tematyczna wydana przez nasz Ośrodek pt.: „Nasadzenia ozdobne w wiejskich ogrodach przydomowych”.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie