Wysokości podatków lokalnych ustalają rady gmin/miast na podstawie komunikatów GUS.

Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892) ogłasza średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł za 1 dt. Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2018 wynosił będzie równowartość 2,5 dt. żyta czyli 131,23 zł za hektar przeliczeniowy dla gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha UR. Natomiast dla gospodarstw o powierzchni do 1 ha UR wysokość stawki jest podwójna czyli wynosi 262,45 zł.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, w tym wielu rolników mają obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczanie z Urzędem Skarbowym odbywało się do tej pory metodą kwartalną, także należy przesłać plik JPK_VAT co miesiąc tj. do 25 lutego informację za styczeń, do 25 marca informacja za luty itd.

Czytaj więcej...

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa jest finansowane przez KRUS.

Czytaj więcej...

Kiedy za oknem wita nas zima jest to najlepszy czas, aby wziąć udział w spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wszystkich hodowców bydła oraz osoby z branży rolniczej zapraszamy 11 grudnia 2017 r. na konferencję pn. Współczesne technologie w hodowli bydła, która odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

Czytaj więcej...

Przechowywanie oleju napędowego i benzyny w jednopłaszczowych zbiornikach umieszczonych w garażach lub innych budynkach gospodarczych jest niezgodne z obecnymi przepisami. Wielu rolników nie widzi jednak nic złego w takim sposobie magazynowania paliw, który stosuje od wielu lat.

Czytaj więcej...

Podmioty uczestniczące w mechanizmach realizowanych w ramach zadań przejętych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz delegowanych do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), nie zarejestrowane jeszcze w ewidencji producentów ARiMR, mogą posługiwać się numerem CRP nadanym przez ARR do 31.08.2018 r.

Czytaj więcej...

W dniu 22 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2147).

Czytaj więcej...

Polecamy reportaże m.in. z Jesiennych Targów Ogrodniczych i Leśnych, ze spotkania „Agro na obcasach oraz konkursu na najlepszego rolnika ekologicznego. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020.

WR11 okladka

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie