Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpocznie na terytorium Polski realizację „Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydła”, opracowanego na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła.

Czytaj więcej...

W przesłanym niedawno do konsultacji społecznych dokumencie znajduję się następujący zapis: ,,w 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł za 1 litr oleju,,

Czytaj więcej...

Kolejny raz na terenie powiatu łomżyńskiego odbywać się będzie w dniach 25-26 listopada Podlaskie Forum Mleka 2017. Miejsce „Jędrusiowa Zagroda” w Piątnicy, organizatorem imprezy jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Podczas dwudniowego forum zaplanowane liczne wykłady z tematów poniżej. Tematyka poruszanych zagadnień dobierana jest zawsze do aktualnej sytuacji na rynku lub do nowych zagadnień pojawiających się w produkcji bydła mlecznego. Zwiedzić będzie można stoiska firm zaopatrujących rolników. Każdy z odwiedzających znajdzie coś dla siebie. Podczas obu dni zaplanowane jest degustacja mleka i wołowiny.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą już skorzystać z Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczonej dla firm z branży turystycznej i okołoturystycznej Minister Rozwoju i Finansów powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który będzie je udostępniać firmom z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzącym działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Wśród blisko 40 tys. mikroprzedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy od 1 stycznia 2018 r. dołączą do grona podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie wielu rolników indywidualnych

Czytaj więcej...

14 listopada 2017 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Przypominamy   posiadaczom zwierząt (świnie, bydło, owcy i kozy) o obowiązku w ramach systemu IRZ, przeprowadzenia w swoich siedzibach stad spisu zwierząt.

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach:

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie