„Wiadomości Rolnicze”, wydawane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zajęły pierwsze miejsce w konkursie ”AgroKlasa ODR 2016” prowadzonego przez cały miniony rok na łamach miesięcznika AGRO.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

Czytaj więcej...

Minister Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu 7 grudnia 2016r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2016r, poz. 2058) określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2017 roku.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rozwoju wychodzi naprzeciw nowym przedsiębiorcom. Od stycznia 2017 roku można założyć własną firmę przez telefon. Tak, tak przez telefon, bez wychodzenia z domu.

Czytaj więcej...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przeczytaj:List do rolników od Prezesa KRUS

Od 18 stycznia br. wszystkie sprawy dotyczące przyznania wsparcia w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014 – 2020 będą rozpatrywane przez pracowników w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 26.06.2017 godz.