Do Szepietowa przyjechały tysiące zwiedzających, hodowcy wystawili do konkursu najlepsze zwierzęta, a wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę targową podczas tegorocznych imprez targowo-wystawienniczych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r. i rozpoczyna realizację płatności końcowych.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do obejrzenia filmów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cztery spoty, nagrane z udziałem znanych szczególnie w woj. podlaskim Szwagrów, pokazują jakie wsparcie mogą otrzymać rolnicy w ramach programu PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

Kolejne środki na pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2016 roku. Do rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania trafi 100 mln zł.

Czytaj więcej...

Konferencja pt. „Nowe technologie w uprawie roli i zastosowanie rolnictwa precyzyjnego w kontekście zmian klimatycznych”, odbyła się 16 listopada br. w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Celem konferencji było umożliwienie przesłania ze strefy naukowej do praktyki rolniczej fachowej wiedzy i przykładów dobrych praktyk w zakresie stosowania innowacyjnych technologii uprawy roli.

Czytaj więcej...

Rolnicy realizujący pakiet rolnictwa ekologicznego zobowiązani są do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych sadów. W zależności od wieku sadu, pory roku, zgodnie z zaleceniami doradcy należy wykonać odpowiednie zabiegi.

Czytaj więcej...

W celu zapobiegania ryzyku szybkiego wymywania do wód gruntowych lub spływu do wód powierzchniowych nawozów czy to organicznych czy mineralnych, pamiętajmy o przestrzeganiu terminów i zasadach ich stosowania.

Czytaj więcej...

W gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 17 listopada odbyła się II Krajowa Konferencja „Innowacyjne metody zarządzania organizacją”. Celem spotkania była wymiana poglądów na tematy związane z wprowadzaniem innowacyjnych zmian w organizacji oraz przedstawienie przykładowych wyników badań dotyczących nowoczesnych metod zarządzania organizacją.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 29.04.2017 godz.