„Współpraca”  to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Czytaj więcej...

Rolnicy prowadzący dodatkową działalność gospodarczą np. usługi zobowiązani są do składania rocznych deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnicy prowadzący taką działalność i rozliczający się na zasadach ryczałtu zobowiązani są do złożenia deklaracji PIT-28 w terminie do 31 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...

Hodowco, pamiętaj o niezwłocznym zgłoszaniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. Zgłoszenia dokonujemy do odpowiednich osób i instytucji tj. lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania „BIEBRZAŃSKI DAR NATURY” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej...

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 roku wyniesie 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Ustawowy termin uregulowania należnych składek  upływa z dniem 31 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...

Rolnik posiadający ubezpieczenie w KRUS-ie może dorobić do 2000 zł. Reguluje to ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła już w życie.

Czytaj więcej...

Minister rolnictwa obniżył roczny wskaźnik powierzchni trwałych użytków zielonych w stosunku do całkowitej powierzchni użytków rolnych z 18,75% na 14,34%. Wskaźnik ten dotyczy obowiązku utrzymania trwałych użytków zielonych w odniesieniu do powierzchni gruntów rolnych w skali kraju.

Czytaj więcej...

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 roku mogą wyciąć znajdujące się na własnej posesji drzewa lub krzewy bez konieczności uzyskania zezwolenia od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 26.06.2017 godz.