Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki obowiązuje w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. (wysokość WIBOR - 1,73%, wg stawki z dnia 31.08.2017 r.).

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorstw (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wniosek należy złożyć osobiście albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj więcej...

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. ustalone zostały stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 1997). Według §1 w/w rozporządzenia, stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

Czytaj więcej...

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa przedstawia informacje o handlu zagranicznym produktami spożywczymi.

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 16 października rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich przyznanych rolnikom za 2017 rok. Wysokość zaliczek w tym roku wynosi 70% należnej kwoty dopłat. Warunkiem przyznania i wypłaty zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej i przejście warunków kwalifikowalności złożonych wniosków w tym także uwzględnienie wyników kontroli przeprowadzonych na miejscu.

Czytaj więcej...

W 2018 roku Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food odbędą się w dniach 8-10 maja. Jak informują organizatorzy wydarzenia, decyzja o zmianie terminu została podjęta po szerokich konsultacjach z branżą.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie