W dniach 12-13 maja br odbywały się w województwie podlaskim „Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza”, patrona rolników chrześcijańskiej Europy. Honorowy patronat nad uroczystościami sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki.

Obchody zainaugurowała uroczysta konferencja nt. „Program rolnośrodowiskowy sposobem wsparcia rolnictwa. Perspektywa na lata 2014-2020”, podczas której administracja, doradcy i rolnicy podzielili się doświadczeniami z dotychczasowej realizacji programu a przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa przedstawiła projekt wdrażania programów środowiskowych po 2013 roku. Wynika z niego, że działania rolnośrodowiskowe mają być realizowane w podobnym kształcie, z tym, że wyodrębnione z niego ma być rolnictwo ekologiczne oraz planuje się wprowadzić dopłaty do obszarów Natura 2000.

oracz904_3976
Witold Karczewski - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza podczas otwarcia konferencji.

Program rolnośrodowiskowy realizowany jest w Polsce od 2004 roku. W tym czasie uczestniczyło w nim 11217 podlaskich rolników (7035 w ramach PROW 2007-2013 i 4182 z PROW 2004-2006). Za działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy bioróżnorodności ARiMR wypłaciła, w tym okresie, rolnikom ponad 275,5 mln zł.

oracz904_4035
Ewa Szymborska z Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW zapewniła, że programy rolnośrodowiskowe dostępne będą w nowym programowaniu do 2020 roku.
oracz904_4057
Joanna Woźniak–Dubler - laureatka krajowego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2010 roku, promowała rolnictwo i produkt ekologiczny z powiatu białostockiego.

    Podczas konferencji wręczono odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego „Zasłużony dla rolnictwa” oraz dyplomy uznania Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno „za działania na rzecz upowszechniania i promocji rolnictwa ekologicznego” Imprezę uświetniły występy Zespołu Pieśni Ludowej „Kalina” ze wsi Żurobice, gm. Dziadkowice oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Domu Kultury w Siemiatyczach oraz tradycyjny poczęstunek przygotowany z produktów ekologicznych. Sponsorem poczęstunku było Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

    oracz904_4066
    Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Domu Kultury w Siemiatyczach.

    Konferencja odbyła się w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym Ziołowy Zakątek w Korycinach, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć jak funkcjonuje gospodarstwo ekologiczne i cieszyć się zapachem ziół z Podlaskiego Ogrodu Ziołowego, który jest integralną częścią gospodarstwa.

    13 maja odbyły się główne uroczystości zainaugurowane Mszą Świętą w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Ducha Świętego w Białymstoku odprawioną przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa dr Stanisława Szymeckiego. Podczas liturgii abp Szymecki uhonorował Medalem św. Izydora Oracza rolników i instytucje województwa podlaskiego, które wykazały się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju. Podziękował im także za trud włożony w gospodarowanie na roli i życzył, by był on doceniany. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra pod batutą Franciszka Mocarskiego. Jak co roku uroczystościom towarzyszył festyn zorganizowany na placu przed kościołem oraz prezentacja, degustacja i sprzedaż tradycyjnych produktów Podlasia.

    W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, podlascy rolnicy i przedsiębiorcy.

    Medal za zasługi na rzecz szerzenia kultu Patrona Rolników otrzymała Daria Krystyna Sapińska – właścicielka firmy UHP „Dalma”, Wysokie Mazowieckie

    Laureaci VIII edycji Medalu Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie:

    1. Andrzej Babul – właściciel gospodarstwa rolnego, Nowosady
    2. Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskiej, Warszawa
    3. Jan Joka – wójt gminy Jaświły
    4. Tadeusz Kamiński – właściciel gospodarstwa rolnego, Brzozowo Stare
    5. Henryk Kraszewski – właściciel firmy PIMATOR, Czyżew
    6. Zdzisław Kraszewski – hodowca bydła mlecznego, Dąbrowa Łazy
    7. Piotr Kryński – rolnik, doradca ds. produkcji zwierzęcej, Koski Wypychy
    8. Stanisław Kułak – naczelnik Wydziału w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
    9. Sławomir Janusz Kużbiel – rolnik, Piątak, Gm. Suchowola
    10. Ryszard Łapiński – rolnik, Łapy
    11. Witold Łostowski – rolnik, Ogrodniki
    12. Marian Nietupski – lekarz weterynarii, Białystok
    13. Józef Andrzej Remisiewicz – właściciel firmy „Trans-Rol”, Kruszewo Wypychy
    14. Marek Marian Roszkowski – rolnik, Brzozowo Antonie
    15. Marcin Marek Sawicki – rolnik, Kuścińce
    16. Andrzej Roman Stobiński – nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna Białostocka
    17. Jan Szubzda – rolnik, Krzywa
    18. Janusz Zakrzewski – właściciel Zakładów Mięsnych „Zakrzewscy”, Kosów Lacki
    19. Ryszard Henryk Ziemblicki – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Białystok.
    oracz904_4106 oracz904_4108
    Wśród laureatów VIII edycji Medalu Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie Henryk Kraszewski – właściciel firmy PRIMATOR z Czyżewa oraz Zdzisław Kraszewski – hodowca bydła mlecznego z miejscowości Dąbrowa Łazy.

    Odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Mieczysław Baszko, Waldemar Bobin, Joanna Czarkowska, Stanisław Malinowski.

    oracz904_3991
    Mieczysław Kazimierz Baszko - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego odbiera odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego „Zasłużony dla rolnictwa”.

    Dyplomy uznania (grawertony) Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno „za działania na rzecz upowszechniania i promocji rolnictwa ekologicznego” otrzymali następujący rolnicy: Joanna Woźniak-Dubler, Mirosław Jan Angielczyk, Andrzej Chilicki, Kazimierz Kiersnowski, Krzysztof Zembrowski.

    oracz904_4020
    Rolnicy uhonorowani grawertonami Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno.

    Organizatorami obchodów było: Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku.

    Małgorzata Wróblewska

    Dzisiaj jest 31.03.2015 godz.