Czereśnia jest drzewem owocowym najbardziej wrażliwym na cięcie. Nawet drobne rany po odciętych pędach są często przyczyną infekcji drzew przez raka bakteryjnego czereśni. Ze względu na zdrowie drzew najlepiej byłoby nie ciąć drzew w ogóle. Jednak w niektórych okolicznościach cięcie czereśni jest konieczne. Wykonuje się go w pierwszym roku po posadzeniu drzew w sadzie w celu nadania im formy i ułatwienia przyjęcia się. W starszych sadach czereśniowych wykonuje się cięcia w celu regulacji wielkości drzew.

Zaraz po cięciu należy powstałe rany smarować Funabenem 4 lub farbą emulsyjną z dodatkiem Topsinu w stężeniu 2% lub tyle samo Miedzianu 50.

Formowanie naturalnych koron kolistych

Czereśni po posadzeniu można nie przycinać wiosną, jeśli mają kształtną koronę. Przy formowaniu koron kulistych u czereśni cięcie młodych drzew należy ograniczyć. Odpowiedni kształt koron można uzyskać przez przyginanie pędów do poziomu.

W celu ułatwienia przyjęcia się drzew zamiast cięcia podlać je obficie 2-3 krotnie na wiosnę. Uzyskuje się lepszy skutek niż przy cięciu. Drzewka nie przycięte w ciągu lata wydają mało pędów bocznych, które wyrastają na przewodniku pod szerokim kątem. Taki wzrost jest bardzo korzystny, ponieważ powstaje korona z luźnymi konarami i szerokimi kątami rozwidleń, co zapobiega rozwojowi raka bakteryjnego w rozwidleniach.

Pędy wyrastające pod kątem ostrym trzeba przygiąć do poziomu i przywiązać do pnia. U czereśni nie warto formować konarów nisko nad ziemią, bo pąki kwiatowe na nich łatwo przemarzają. Drzewka rozgałęzione trzeba podkrzesać od dołu do wysokości 0,5-1 m. Drzewka nierozgałęzione niskie pozostawiamy niecięte, natomiast powyżej 1,20 m wysokości przycinamy około 1 m nad ziemią. Jeżeli drzewko jest słabo rozgałęzione, to również niekiedy w drugim i trzecim roku życia drzew trzeba skracać przewodnik, aby zmusić go do tworzenia rozgałęzień. Po cięciu wyrasta do 5 pędów bocznych, przy czym 2-3 pędy tworzą ostre kąty rozwidlenia. W takim wypadku trzeba usunąć 1-2 pędy z ostrymi kątami lub przyginać je jeśli nie są zbyt sztywne. Pędy przywiązywać do szpilek wbitych pod drzewami. Uformowana w ciągu 3 lat korona powinna być luźna i mieć szerokie kąty rozwidleń.

Formowanie koron szpalerowych swobodnych

Jeśli czereśnie zamierza się prowadzić w formie szpalerowej (forma ta ułatwia zrywanie owoców) to już w czasie sadzenia okulanty należy ustawiać w ten sposób, aby najsilniejsze pędy boczne znalazły się na linii rzędu. Zasady cięcia w pierwszym roku są takie same jak przy formowaniu koron kolistych. Na wiosnę w drugim roku pędy boczne trzeba przygiąć do położenia prawie poziomego i skierować je w linie rzędu, a następnie przywiązać do szpilek pod drzewami. Nie montować trwałych rusztowań ze słupków i drutów bo pędy ocierające się o drut kaleczą się i są łatwo infekowane przez raka bakteryjnego. Po przygięciu i przywiązaniu pędów wiosną, trzeba już na początku czerwca sprawdzić wszystkie wiązania czy w grubiejące pędy nie wrzyna się sznurek.
W trzecim i czwartym roku przyginamy pędy wyższych pięter. W dalszym ciągu unikamy cięcia. Żadnych przygiętych pędów nie trzeba skracać. Usuwać trzeba te pędy, których nie można przygiąć i nakierować do rzędu. Po dorośnięciu drzew do 2,5 m wysokości należy przewodnik przygiąć do pozycji poziomej.

Cięcie drzew owocujących


W drugim, trzecim i czwartym roku rzadko zachodzi konieczność cięcia, a jedynie usuwamy występujące pędy martwe, chore, wyrastające do środka korony. Konieczność cięcia czereśni starszych może wynikać z nadmiernego zagęszczenia koron lub ich nadmiernej wysokości i rozpiętości. Wszelkie cięcie drzew owocujących wykonujemy latem po zbiorach owoców, a więc w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Korony koliste można w tym czasie prześwietlać, usuwając nadmiar gałęzi i regulować ich wielkość przez skracanie wierzchołków konarów.

U drzew 8-letnich i starszych jeżeli trzeba obniżyć korony, zostawiamy najwyżej 3 piętra konarów. W tym czasie prześwietlamy także korony wycinając po kilka gałęzi ze środka.

Helena Romansewicz

Dzisiaj jest 26.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie