Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Łubin żółty na nasiona

Wyszczególnieniej.m.cena złplonwartość złplonwartość zł
Produkcja1218
Koszty:  
1.Materiał siewny
dt
385,00
1,40
539,00
1,40
539,00
2.Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,63
0,00
0,00
0,00
0,00
fosoforowe
kg
3,90
40,00
156,00
80,00
312,00
potasowe
kg
2,43
60,00
145,80
100,00
243,00
3.Środki ochrony rośłin  
Funaben Plus
kg
62,00
0,00
0,00
0,45
27,90
Afalon
l
60,40
1,50
90,60
1,50
90,60
Reglone
l
65,50
0,00
0,00
3,00
196,50
Perenal
l
131,70
1,25
164,63
1,25
164,63
4.Mechaniczna siła pociągowa  
własna - ciągnik
cng.
55,00
13,00
715,00
15,00
825,00
najemna - zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
             
             
Razem koszty bezpośrednie   2131,03  
2718,63
Koszty bezpośrednie zł/dt   177,59  
151,03
Dzisiaj jest 29.06.2017 godz.