Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Łubin żółty na nasiona

Wyszczególnieniej.m.cena złplonwartość złplonwartość zł
Produkcja1218
Koszty:  
1.Materiał siewny
dt
360,00
1,40
504,00
1,40
504,00
2.Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,85
0,00
0,00
0,00
0,00
fosoforowe
kg
4,14
40,00
165,60
80,00
331,20
potasowe
kg
2,65
60,00
159,00
100,00
265,00
3.Środki ochrony rośłin  
Funaben T
kg
40,00
0,00
0,00
0,40
16,00
Afalon
l
54,00
1,50
81,00
1,50
81,00
Reglone
l
69,00
0,00
0,00
3,00
207,00
Perenal
l
90,00
1,25
112,50
1,25
112,50
4.Mechaniczna siła pociągowa  
własna - ciągnik
cng.
55,50
13,00
721,50
16,00
880,00
najemna - zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
             
             
Razem koszty bezpośrednie   2063,55  
2724,64
Koszty bezpośrednie zł/dt   171,96  
151,37
Dzisiaj jest 18.04.2015 godz.