CSK jest to najmłodsza linia kredytowa z dostępnych dla rolników kredytów z dopłatą ARiMR z częściową spłatą kapitału. Kredyt ten przeznaczony jest na inwestycje w gospodarstwach rolnych i może być udzielony:

 

- osobom fizycznym z wyłączeniem emerytów i rencistów

- osobom prawnym

- jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

 

Warunki udzielenia kredytu:

- kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów i inwestycyjnych i nie więcej niż 4 mln. zł.

- wkład własny min. 20 % inwestycji

- okres kredytowania  nie może być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy  niż 10 lat

- oprocentowanie kredytu określane jest przez Bank (najczęściej proponowane oprocentowanie to 8 - 8,5 %)

- wysokość opłaty za udzielony kredyt (prowizja) nie może przekroczyć 2 % udzielonego kredytu

- suma kwoty pomocy Agencji w częściowej spłacie kapitału wynikającego z umowy kredytowej z linii CSK w ciągu 5 lat nie może przekroczyć 75 tys. zł i zgodnie z wprowadzonymi zmianami kwota ta została zwiększona z 33 tys. zł.  Zwiększył się również poziom dofinansowania, dotychczas ARiMR mogła zapłacić za rolnika maksymalnie 22% wartości zaciągniętego w banku kredytu, a teraz wynosi aż 35%.

Pomoc wypłacana jest w II ratach

- I rata w wysokości 75 % kwoty pomocy – po zrealizowaniu inwestycji i jej rozliczeniu 

- II rata w wysokości 25 % kwoty pomocy – na koniec okresu kredytowania w celu spłaty ostatniej raty kredytu, lecz nie wcześniej niż po upływie 5 lat od udzielenia kredytu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Ekonomiki PODR w Szepietowie, Banki Spółdzielcze, BGŻ S.A., Bank Pekao S.A. i ING Bank Śląski S.A.

 

 Dla lepszego zobrazowania korzyści przedstawiam porównanie dwóch linii kredytowych nMR i CSK

Warunki kredytowe

Kredyt z dopłatą oprocentowania nMR

Kredyt CSK

Kwota kredytu

200 000,00

200 000,00

Okres kredytowania

10 lat

10 lat

Wysokość oprocentowania

2,00 %

8,50 %

Prowizja

2,00 %

2,00 %

Spłata rat i odsetek

kwartalnie

kwartalnie

Karencja

2 lata

2 lata

Koszt kredytobiorcy – odsetki, raty kapitałowe, prowizja

228 500,00

277 388,10

Pomoc ARiMR –I rata CSK -52 500,00

                            II rata CSK-17 500,00

0

- 70 000,00

Koszt kredytobiorcy po uwzględnieniu dopłaty kredytu CSK

228 500,00

207 388,10

 

Paweł Śliwowski PZDR Wysokie Mazowieckie

Dzisiaj jest 29.08.2015 godz.