Podstawy prawne funkcjonowania Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

  • Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 356 i 1176).
  • Zarządzenie Nr 37 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2016 r.  poz. 29).

Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie