W okresie prac związanych z uprawą kukurydzy warto przypomnieć o postanowieniach w sprawie szkodnika, który występuje już w naszym województwie – stonki kukurydzianej.

Zgodnie z wydanymi aktami prawnymi dotyczącymi organizmów szkodliwych stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera virgifera) została skreślona z listy organizmów kwarantannowych. Oznacza to, że po usunięciu z listy organizmów kwarantannowych nie ma obowiązku zwalczania tego szkodnika. Jednocześnie wydane zostały zalecenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014/63/UE) przy zwalczaniu w krajach unijnych, które określają uwzględnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin.

Do zwalczania chemicznego zarejestrowany jest tylko jeden środek – Steward 30 WG. Opryskiwanie ze względu na wysokość roślin w czasie pojawiania się szkodników wiąże się z koniecznością użycia specjalistycznych szczudłowych opryskiwaczy samojezdnych, których rolnicy nie mają.
Dlatego też w razie wystąpienia nad metody chemiczne powinny być przedkładane metody biologiczne, fizyczne, agrotechniczne, a przede wszystkim:

- rotacja upraw, także ze względu na korzyści agronomiczne,

- stosowanie biologicznych środków kontroli,

- dostosowanie terminu siewu kukurydzy w taki sposób aby kiełkowanie nie zbiegało się z wylęgiem larw,

- czyszczenie używanego sprzętu, maszyn rolniczych, usuwanie samosiewów kukurydzy i inne środki higieny.

 

Piotr Chilimoniuk

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie