W dn. 20.02.2014 r. w miejscowości Nurzec-Stacja miało miejsce zebranie założycielskie mieszkańców grminy Nurzec-Stacja, którzy powołali do życia Stowarzyszenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Zielone". W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Stowarzyszenie powstało na bazie przepisów nowej ustawy z dn. 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014, poz. 40). Kolejnym krokiem nowopowstałej organizacji będzie jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku.

Tomasz Śnieciński